Bidh mi san Ìle an 27mh-2mh airson @islaybookfest ‘s tha mi a’ lorg duine sam bith aig a tha ùidh sa ghàidhlig airson an rannsachaidh PhD agamsa! Ma bhitheas sibh ann, cuiridh message thugam – a seo no cpatton@email.arizona.edu! @GaelicIslay @isleofislay @OrainIleach @islayblog